Van den Doel Neurologische expertise

Neurologische expertise

Neurologie is het medisch specialisme dat zich  bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Door de sterke verweving van de functie van het zenuwstelsel en de spieren houdt de neuroloog zich van oudsher ook bezig met spierziekten. 

Medische ( neurologische ) expertise of ook wel medische rapportage is wezenlijk anders dan de gewone neurologische praktijkvoering. Waar in de normale praktijk de patiënt de opdrachtgever is wiens belangen door de neuroloog worden behartigd wordt in het geval van neurologische expertise een objectieve beoordeling van een klachtenpatroon van iemand gevraagd ten behoeve van derden. Dit blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig.

De Richtlijnen die de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage (NVMSR) hiervoor heeft opgesteld zijn in kwalitatief opzicht hierin een belangrijke stap vooruit geweest. Ook van juridische zijde zijn aanbevelingen en richtlijnen gekomen. De NVMSR organiseert regelmatig nascholingscursussen, waarin steeds weer blijkt dat het opstellen van een goed rapport niet altijd even eenvoudig is.

Van den Doel Neurologische Expertise verzorgt rapportages waarin aan alle geldende kwaliteitscriteria wordt voldaan.

 

Neurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten.

Lees verder
Nieuwe praktijkruimte

Na jaren is de praktijkruimte in Baarn vervangen door een fraaie nieuwe ruimte in het Zorgplein Soest, aan de Dalweg 61. Hier zijn meerdere medische disciplines gevestigd,

Lees verder
Particulier advies.

De mogelijkheid bestaat een mening of een tweede mening te vragen omtrent een klacht of een neurologisch probleem.Vooral rug-en nekklachten behoren tot de deskundigheid van van den

Lees verder
Beter of slechter door schadevergoeding na whiplash?

De wetenschappelijke meningen blijven verdeeld over de vraag of een schadevergoeding en de bijbehorende letselschadeprocedure uiteindelijk het herstel van het slachtoffer bevorderen of juist benadelen. Daarbij speelt

Lees verder