Van den Doel Neurologische expertise

Dr E.M.H. van den Doel

Ernst van den Doel volgde zijn opleiding tot neuroloog in de Kliniek voor Neurologie van de Rijksuniversiteit Utrecht. Destijds maakte het opstellen, onder toezicht van de opleider, ┬ávan ” rapporten” nog deel uit van de opleiding.

In 1987 vestigde hij zich in de ziekenhuizen in Baarn en Soest die, via fusie, uitgroeiden tot het huidige Meander Medisch Centrum. In 1988 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 2011 is hij tevens werkzaam in de Bergman Clinics Naarden, een kliniek die zich bezighoudt met problemen van het bewegingsapparaat.

Al meer dan 25 jaar worden neurologische expertises verzorgd voor een groot aantal opdrachtgevers, waaronder rechtbanken,verzekeringsmaatschappijen en belangenbehartigers. Uiteenlopende opdrachtgevers bevorderen een objectieve en onafhankelijke beoordeling, hetgeen in het geval van medische expertise van groot belang is.

Op grond van deze werkzaamheden trad hij toe tot de Commissie Invaliditeit van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie, die delen van de richtlijnen van de American Medical Association had bewerkt tot Nederlandse richtlijnen. Nadat deze werkgroep was geworden tot de Commissie Forensische Neurologie van de NVN werd hij hiervan in 2003 voorzitter. Thans is de naam van deze commissie gewijzigd in Werkgroep Neurologische Expertise.

Hij was lid van de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage die werd tot de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische rapportage ( NVMSR ) waarvan hij tot december 2017 bestuurslid was.Hij is nog actief betrokken bij nascholing en accreditatie binnen de NVMSR.

Hij verzorgde voordrachten en publicaties over tal van aspecten van de neurologische expertise.