Van den Doel Neurologische expertise

Functieverlies en beperkingen

Een belangrijk deel van de neurologische expertise is het uitdrukken van letsel of ziekte in een percentage functieverlies van de mens. Een dergelijk getal is bijvoorbeeld van belang voor de afwikkeling van (letsel-) schade.

Hiertoe wordt gebruik gemaakt van richtlijnen. Voor de neuroloog zijn de Richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie het uitgangspunt. Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen van de American Medical Association ( deĀ AMA-guides ). De laatste versie van de Nederlandse richtlijnen is van 2020.

In januari 2023 is het hoofdstuk ” the central and peripheral nervous system ” vande AMA Guides vernieuwd. In 2024 zullen de hoofdstukken ” the spine”, “the upper extremities” en ” the lower extremities” worden herzien. Waar nodig zal de Werkgroep Neurologisch Expertise van de NVN aanpassingen van de Nederlandse Richtlijnen voorstellen, wat betreft het hoofdstuk ” the central and peripheral nervous system” is dat al gedaan.

Sommige klachten zijn moeilijk te kwantificeren. Zo leidt chronische pijn, die immers moeilijk meetbaar is, herhaaldelijk tot discussies. Voor de neuroloog is het uitgangspunt dat slechts die pijnklachten kunnen worden beoordeeld die algemeen als ” neurologisch” worden gezien.

Functieverlies leidt weer tot beperkingen, dat wil zeggen ” wat iemand niet meer kan”. In veel gevallen is niet zozeer het functieverlies van belang voor afwikkeling, maar juist de beperkingen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid. De neuroloog kan beperkingen globaal aangeven ( maar uitsluitend op grond van een neurologische aandoening ), deze moeten daarna worden uitgewerkt door een arbeidsdeskundige.