Van den Doel Neurologische expertise

Medische aansprakelijkheid

Een bijzonder onderdeel van de medisch specialistische rapportage betreft de medische aansprakelijkheid. Een hulpverlener in de zin der wet ( de wet BIG, 1993) kan aansprakelijk worden

Lees verder

CBR keuringen

Dr van den Doel is bij het CBR geregistreerd als deskundige voor het verrichten van rijbewijskeuringen op neurologisch vakgebied. In principe worden alleen die keuringen gedaan waarvoor

Lees verder

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht

Lees verder

Expertise en onafhankelijkheid

Het lidmaatschap van Dr van den Doel van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage ( NVMSR ), met certificering en nascholing, garandeert een kwalitatief hoogstaande rapportage.

Lees verder

Een neurologische expertise blijft toch nodig….

In een vonnis van 11 april 2016  ( C/10/495913 / HA RK 16-132 )heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat in een geval van nek-en rugklachten een neurologische

Lees verder
  • 1
  • 2