Van den Doel Neurologische expertise

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Hoewel dit standpunt soms wordt bestreden met als argument dat de bijvoorbeeld radioloog en neuropsycholoog een eigen specifieke deskundigheid bezitten is deze visie toch opgenomen in de richtlijnen van de NVN, mede gebaseerd op jurisprudentie waarbij is vastgesteld dat een medisch specialist een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van aangevraagd aanvullend onderzoek gerelateerd aan de in  kwestie zijnde eventuele aandoening op diens vakgebied, zoals bij CT-scan en MRI onderzoek.

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws