Van den Doel Neurologische expertise

Neurologische expertise

In geval van een ongeval met blijvend letsel of ziektes met blijvende beperkingen, is het voor alle betrokken partijen belangrijk  de consequenties in kaart te brengen. Om een definitieve uitspraak te kunnen doen over de mate van blijvend letsel en/of een blijvende beperking is vaak een neurologische expertise  vereist. In een aantal gevallen komen betrokken partijen zelf tot overeenstemming over de afwikkeling.

Onduidelijke rapportages of rapportages die berusten op onjuiste aannames leiden vaak tot meer problemen dan zij oplossen.

Dr E.M.H. van den Doel is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de totstandkoming van alle thans geldende kwaliteitscriteria voor de medisch specialistische rapportage, ten einde in staat te zijn rapporten af te leveren die duidelijkheid scheppen en discussies tussen partijen tot het minimum beperken.

Een snelle afwikkeling draagt daarnaast bij aan het zo veel mogelijk beperken van de belasting voor alle betrokkenen.