Van den Doel Neurologische expertise

Beter of slechter door schadevergoeding na whiplash?

De wetenschappelijke meningen blijven verdeeld over de vraag of een schadevergoeding en de bijbehorende letselschadeprocedure uiteindelijk het herstel van het slachtoffer bevorderen of juist benadelen. Daarbij speelt dan nog de discussie¬† over ” reverse causality bias”, dat wil zeggen dat juist die ¬†whiplash gevallen waarbij het herstel problematisch is tot een letselschadeprocedure komen waardoor de indruk wordt gewekt dat whiplashpatienten die een letselschadeprocedure starten minder goed herstellen dan diegenen die dat niet doen.

In een overzichtsartikel ( Pain 2012 153(6): 1274-82 ) inventariseren de auteurs alle artikelen die zij over die vraag konden vinden. Hun uiteindelijke conclusie is dat er geen duidelijk bewijs is dat letselschadeprocedures en schadevergoeding tot een slechter herstel leiden.

Ga terug naar nieuws