Van den Doel Neurologische expertise

Expertise en onafhankelijkheid

Het lidmaatschap van Dr van den Doel van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage ( NVMSR ), met certificering en nascholing, garandeert een kwalitatief hoogstaande rapportage. Leden van de NVMSR zijn dan ook als deskundige erkend door het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen ( NRGD).

Daarnaast is het voor onafhankelijke deskundigheid  van belang voor meerdere opdrachtgevers met verschillende belangen te werken. Van den Doel neurologische expertise voldoet zeker aan die eis. Opdrachtgevers in 2020 o.a:

Achmea personenschade, Achmea rechtsbijstand, Allianz Nederland, de Amersfoortse Verzekeringen, de Centrale Raad van Beroep, Centramed, CBR, DAS Rechtsbijstand, Genas Arnhem,de Goudse Verzekeringen, Mr H. Goeneveld en partners, Interpolis, MAG Bussum, Medas, Medirisk, Medisch Adviesbureau Amsterdam, MediThemis, Medity, Medi-Office, Unigarant, Univé rechtsbijstand, UWV, Veduma medisch adviseurs, Vivat Reaal Schadeverzekeringen,VvAA, Wpex

Op grond hiervan kan iedere suggestie van partijdigheid of afhankelijkheid, hetgeen helaas niet ongebruikelijk is binnen de wereld van de medische expertise, van de hand worden gewezen.

Ga terug naar nieuws

Een neurologische expertise blijft toch nodig….

In een vonnis van 11 april 2016  ( C/10/495913 / HA RK 16-132 )heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat in een geval van nek-en rugklachten een neurologische expertise diende te gescheiden. Betrokkene, die als bijrijder weer aangereden door een vrachtwagen met oplegger, stelde zich op het standpunt dat neurologisch onderzoek niet zinvol zou zijn, omdat er sprake was van niet-objectiveerbaar letsel. De rechtbank was van oordeel dat een neurologisch onderzoek uitsluitsel zou kunnen bieden of er inderdaad sprake was van niet-objectiverbaare nekklachten, een oordeel zou kunnen geven over de vraag of de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven waren ( de bekende de Greef criteria ) en in hoeverre er sprake was van pre-existentie.De rechtbank achtte ( o.a ) op grond hiervan een neurologische experts een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling.

Ga terug naar nieuws

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen in 2020 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

De richtlijnen gaan uit van het al dan niet bestaan van een aandoening op neurologisch vakgebied. Dit impliceert in zijn algemeenheid dat wanneer andere disciplines, zoals de neuropsycholoog of de fysiotherapeut, functiestoornissen vaststellen waarvoor op neurologisch vakgebied geen verklaring kan worden vastgesteld, de neuroloog geen functieverlies kan vaststellen en dus evenmin beperkingen kan duiden.

De AMA Guides hebben op 1 januari 2023 het hoofdstuk over het centrale en perifere zenuwstelsel vernieuwd. Naar aanleiding daarvan heeft de Werkgroep Neurologische Expertise van de NVN een supplement aan de Nederlandse Richtlijnen toegevoegd betreffende persisterende klachten na licht traumatisch schedel-hersenletsel. Dit gaat uit van de praktische benadering van de AMA Guides waarbij, bij een schedeltrauma met voldoende geweldsinwerking, bij blijvende klachten die interfereren met de ADL tot 3% functievereis kan worden vastgesteld. Het supplement is beschikbaar op neurologie.nl.

In 2024 zal de NVMSR een revisie van de richtlijn inzake medisch specialistische rapportage het licht doen zien.

Ga terug naar nieuws