Van den Doel Neurologische expertise

CBR keuringen

Dr van den Doel is bij het CBR geregistreerd als deskundige voor het verrichten van rijbewijskeuringen op neurologisch vakgebied.

In principe worden alleen die keuringen gedaan waarvoor door het CBR een persoonlijke opdracht aan de deskundige is gegeven. De te onderzoeken persoon heeft dan bericht gehad van Dr van den Doel als deskundige is benoemd.

Door het grote aanbod van deze keuringen worden keuringen zonder een dergelijke benoeming slechts bij uitzondering gedaan.

De kosten voor een CBR keuring bedragen per 1-1-2023 100 euro exclusief BTW voor eenvoudige keuringen ( tijdsbeslag maximaal 15 minuten, buiten administratieve verwerking).

Elk kwartier dat extra aan een onderzoek moet worden besteed, bij complexere problematiek, verhoogt dit bedrag met 50 euro exclusief BTW.

Ga terug naar nieuws

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Hoewel dit standpunt soms wordt bestreden met als argument dat de bijvoorbeeld radioloog en neuropsycholoog een eigen specifieke deskundigheid bezitten is deze visie toch opgenomen in de richtlijnen van de NVN, mede gebaseerd op jurisprudentie waarbij is vastgesteld dat een medisch specialist een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van aangevraagd aanvullend onderzoek gerelateerd aan de in  kwestie zijnde eventuele aandoening op diens vakgebied, zoals bij CT-scan en MRI onderzoek.

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws