Van den Doel Neurologische expertise

Update coronavirus

Na de tijdelijke opschorting van de expertises is de praktijk inmiddels weer volledig hervat. Er zijn enige aanpassingen in de onderzoeksruimte en de wijze van onderzoeken, dit met beschermingsmaatregelen.Begeleiding van onderzochten kan voorlopig nog alleen indien dit echt noodzakelijk is.

De toegangstijd is nu weer beperkte tot 4 weken!

Ga terug naar nieuws

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Aan de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal worden voorgesteld de Richtlijnen in dat opzicht uit te breiden

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws