Van den Doel Neurologische expertise

CBR keuringen

Dr van den Doel is bij het CBR geregistreerd als deskundige voor het verrichten van rijbewijskeuringen op neurologisch vakgebied.

In principe worden alleen die keuringen gedaan waarvoor door het CBR een persoonlijke opdracht aan de deskundige is gegeven. De te onderzoeken persoon heeft dan bericht gehad van Dr van den Doel als deskundige is benoemd.

Door het grote aanbod van deze keuringen worden keuringen zonder een dergelijke benoeming slechts bij uitzondering gedaan.

De kosten voor een CBR keuring bedragen per 1-1-2023 100 euro exclusief BTW voor eenvoudige keuringen ( tijdsbeslag maximaal 15 minuten, buiten administratieve verwerking).

Elk kwartier dat extra aan een onderzoek moet worden besteed, bij complexere problematiek, verhoogt dit bedrag met 50 euro exclusief BTW.

Ga terug naar nieuws

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Hoewel dit standpunt soms wordt bestreden met als argument dat de bijvoorbeeld radioloog en neuropsycholoog een eigen specifieke deskundigheid bezitten is deze visie toch opgenomen in de richtlijnen van de NVN, mede gebaseerd op jurisprudentie waarbij is vastgesteld dat een medisch specialist een gedeelde verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit van aangevraagd aanvullend onderzoek gerelateerd aan de in  kwestie zijnde eventuele aandoening op diens vakgebied, zoals bij CT-scan en MRI onderzoek.

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws

Expertise en onafhankelijkheid

Het lidmaatschap van Dr van den Doel van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage ( NVMSR ), met certificering en nascholing, garandeert een kwalitatief hoogstaande rapportage. Leden van de NVMSR zijn dan ook als deskundige erkend door het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen ( NRGD).

Daarnaast is het voor onafhankelijke deskundigheid  van belang voor meerdere opdrachtgevers met verschillende belangen te werken. Van den Doel neurologische expertise voldoet zeker aan die eis. Opdrachtgevers in 2020 o.a:

Achmea personenschade, Achmea rechtsbijstand, Allianz Nederland, de Amersfoortse Verzekeringen, de Centrale Raad van Beroep, Centramed, CBR, DAS Rechtsbijstand, Genas Arnhem,de Goudse Verzekeringen, Mr H. Goeneveld en partners, Interpolis, MAG Bussum, Medas, Medirisk, Medisch Adviesbureau Amsterdam, MediThemis, Medity, Medi-Office, Unigarant, Univé rechtsbijstand, UWV, Veduma medisch adviseurs, Vivat Reaal Schadeverzekeringen,VvAA, Wpex

Op grond hiervan kan iedere suggestie van partijdigheid of afhankelijkheid, hetgeen helaas niet ongebruikelijk is binnen de wereld van de medische expertise, van de hand worden gewezen.

Ga terug naar nieuws

Een neurologische expertise blijft toch nodig….

In een vonnis van 11 april 2016  ( C/10/495913 / HA RK 16-132 )heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat in een geval van nek-en rugklachten een neurologische expertise diende te gescheiden. Betrokkene, die als bijrijder weer aangereden door een vrachtwagen met oplegger, stelde zich op het standpunt dat neurologisch onderzoek niet zinvol zou zijn, omdat er sprake was van niet-objectiveerbaar letsel. De rechtbank was van oordeel dat een neurologisch onderzoek uitsluitsel zou kunnen bieden of er inderdaad sprake was van niet-objectiverbaare nekklachten, een oordeel zou kunnen geven over de vraag of de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven waren ( de bekende de Greef criteria ) en in hoeverre er sprake was van pre-existentie.De rechtbank achtte ( o.a ) op grond hiervan een neurologische experts een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling.

Ga terug naar nieuws

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen in 2020 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

De richtlijnen gaan uit van het al dan niet bestaan van een aandoening op neurologisch vakgebied. Dit impliceert in zijn algemeenheid dat wanneer andere disciplines, zoals de neuropsycholoog of de fysiotherapeut, functiestoornissen vaststellen waarvoor op neurologisch vakgebied geen verklaring kan worden vastgesteld, de neuroloog geen functieverlies kan vaststellen en dus evenmin beperkingen kan duiden.

Ga terug naar nieuws