Van den Doel Neurologische expertise

Update coronavirus

Na de tijdelijke opschorting van de expertises is de praktijk inmiddels weer volledig hervat. Er zijn enige aanpassingen in de onderzoeksruimte en de wijze van onderzoeken, dit met beschermingsmaatregelen.Begeleiding van onderzochten kan voorlopig nog alleen indien dit echt noodzakelijk is.

De toegangstijd is nu weer beperkte tot 4 weken!

Ga terug naar nieuws

Deskundigheid in juridische zin

In een aantal gevallen moet voor de juiste afwikkeling van een expertise een oordeel worden gegeven over de kwaliteit vaan aanvullende onderzoek, hetzij eerder verricht, hetzij verricht in het kader van de expertise. Dit kan beeldvorming zijn, zoals een CT-scan of een MRI, maar ook neuropsychologisch onderzoek.

Het Centraal Tuchtcollege heeft ondersteund dat een neuroloog een globaal kwaliteitsoordeel kan geven over een neuropsychologisch ondersoek en ook een globale uitspraak kan doen over eventuele bijdragende factoren op het psychische vlak. Beiden behoren tot het deskundigheidsgebied van de neuroloog.

Aan de Nederlandse Vereniging voor Neurologie zal worden voorgesteld de Richtlijnen in dat opzicht uit te breiden

ECLI:NL:TGZCTG:2020:66 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag c2019.270

 

Ga terug naar nieuws

Expertise en onafhankelijkheid

Voor onafhankelijke deskundigheid is het van belang voor meerdere opdrachtgevers met verschillende belangen te werken. Van den Doel neurologische expertise voldoet zeker aan die eis.
Opdrachtgevers in 2020 o.a:
Achmea personenschade, Achmea rechtsbijstand, Allianz Nederland, de Amersfoortse Verzekeringen, de Centrale Raad van Beroep, Centramed, CBR, DAS Rechtsbijstand, Genas Arnhem,de Goudse Verzekeringen, Mr H. Goeneveld en partners, Interpolis, MAG Bussum, Medas, Medirisk, Medisch Adviesbureau Amsterdam, MediThemis, Medity, Medi-Office, Unigarant, Univé rechtsbijstand, UWV, Veduma medisch adviseurs, Vivat Reaal Schadeverzekeringen,VvAA, Wpex

Ga terug naar nieuws

Een neurologische expertise blijft toch nodig….

In een vonnis van 11 april 2016  ( C/10/495913 / HA RK 16-132 )heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat in een geval van nek-en rugklachten een neurologische expertise diende te gescheiden. Betrokkene, die als bijrijder weer aangereden door een vrachtwagen met oplegger, stelde zich op het standpunt dat neurologisch onderzoek niet zinvol zou zijn, omdat er sprake was van niet-objectiveerbaar letsel. De rechtbank was van oordeel dat een neurologisch onderzoek uitsluitsel zou kunnen bieden of er inderdaad sprake was van niet-objectiverbaare nekklachten, een oordeel zou kunnen geven over de vraag of de klachten aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven waren ( de bekende de Greef criteria ) en in hoeverre er sprake was van pre-existentie.De rechtbank achtte ( o.a ) op grond hiervan een neurologische experts een logische en relevante stap in de schadeafwikkeling.

Ga terug naar nieuws

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen van 2007 in 2014 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

Deze laatste richtlijnen zijn in 2016 herzien. Zij zullen worden opgenomen in de richtlijn van de NVN.

Ga terug naar nieuws