Van den Doel Neurologische expertise

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen van 2007 in 2014 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

Deze laatste richtlijnen zijn in 2016 herzien. Zij zullen worden opgenomen in de richtlijn van de NVN.

Ga terug naar nieuws