Van den Doel Neurologische expertise

Boos

Neurologische expertise is het onderzoeken van mensen met klachten die op neurologisch vakgebied zouden kunnen liggen, binnen verschillende juridische kaders, zoals arbeidsongeschiktheid en letselschade. Dit berust op een zorgvuldige afweging van alle ter beschikking staande gegevens. Het is echter onvermijdelijk dat niet iedere onderzochte tevreden is over de uitkomst. Er zijn allerlei manieren om daar bezwaar tegen te maken, bijvoorbeeld door bemiddeling van belangenbehartigers, medisch adviseurs of via de rechter.

Helaas besluiten sommigen, net als op andere vlakken van het maatschappelijk leven, hun ongenoegen op anonieme wijze via internet te uiten, vol verdachtmakingen over de betrouwbaarheid of de persoonlijkheid van de onderzoeker en zonder inhoudelijke argumenten. Het blijkt in de praktijk niet mogelijk daar tegen op te treden, bijvoorbeeld doordat de website justitieel niet aan te vatten is of doordat anonieme beoordelingen op patientenfora worden geplaatst, alsof er een behandeling heeft plaatsgevonden en niet een neurologische expertise.

De enige juiste weg blijft het handhaven van een hoge standaard in expertise met inachtneming van alle geldende kwaliteitscriteria, nationaal en internationaal, waarbij te allen tijde wordt opengestaan voor inhoudelijke argumenten op neurologisch vakgebied.

Ga terug naar nieuws