Van den Doel Neurologische expertise

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen in 2020 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

De richtlijnen gaan uit van het al dan niet bestaan van een aandoening op neurologisch vakgebied. Dit impliceert in zijn algemeenheid dat wanneer andere disciplines, zoals de neuropsycholoog of de fysiotherapeut, functiestoornissen vaststellen waarvoor op neurologisch vakgebied geen verklaring kan worden vastgesteld, de neuroloog geen functieverlies kan vaststellen en dus evenmin beperkingen kan duiden.

De AMA Guides hebben op 1 januari 2023 het hoofdstuk over het centrale en perifere zenuwstelsel vernieuwd. Naar aanleiding daarvan heeft de Werkgroep Neurologische Expertise van de NVN een supplement aan de Nederlandse Richtlijnen toegevoegd betreffende persisterende klachten na licht traumatisch schedel-hersenletsel. Dit gaat uit van de praktische benadering van de AMA Guides waarbij, bij een schedeltrauma met voldoende geweldsinwerking, bij blijvende klachten die interfereren met de ADL tot 3% functievereis kan worden vastgesteld. Het supplement is beschikbaar op neurologie.nl.

In 2024 zal de NVMSR een revisie van de richtlijn inzake medisch specialistische rapportage het licht doen zien.

Ga terug naar nieuws