Van den Doel Neurologische expertise

NVN en NVMSR richtlijnen functieverlies.

De Werkgroep Neurologische Expertise van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft de Richtlijnen voor de Vaststelling van Functieverlies bij Neurologische Aandoeningen in 2020 geactualiseerd. Een deel van deze richtlijnen komt overeen met de richtlijnen van de NVMSR, die, na accorderen door de NVN, in de NVN richtlijn zijn geïncorporeerd.

De richtlijnen gaan uit van het al dan niet bestaan van een aandoening op neurologisch vakgebied. Dit impliceert in zijn algemeenheid dat wanneer andere disciplines, zoals de neuropsycholoog of de fysiotherapeut, functiestoornissen vaststellen waarvoor op neurologisch vakgebied geen verklaring kan worden vastgesteld, de neuroloog geen functieverlies kan vaststellen en dus evenmin beperkingen kan duiden.

Ga terug naar nieuws